Styrelsen

 

Dirigent

Ragnhild Sandberg
Ragnhild Sandberg Jurström
 


Ordförande

Cathrin Gunnesby

 

Vice ordförande

 

 

Kassör

Lasse Jacobsson

 

Sekreterare

Mattias Andersson

 

Övriga ledamöter

Lisa Högström,
Jennie Lander,
Maria Höglander,
Ingrid Pettersson

 

 Styrelsen 2017